Giáo án Công Nghệ 8 Bài 7: Thực hành đọc bản vẽ các khối tròn xoay mới nhất – CV5555

Tailieumoi. vn xin trình làng đến những quý thầy cô Giáo án Công Nghệ 8 Bài 7 : Thực hành đọc bản vẽ những khối tròn xoay mới nhất – CV5555. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp thầy cô thuận tiện biên soạn chi tiết cụ thể giáo án CÔNG NGHỆ 8. Chúng tôi rất mong sẽ được thầy / cô đảm nhiệm và góp phần những quan điểm quý báu của mình .
Mời quý thầy cô cùng tìm hiểu thêm và tải về chi tiết cụ thể tài liệu dưới đây .

BÀI 7: THỰC HÀNH ĐỌC BẢN VẼ CÁC KHỐI TRÒN XOAY

A. MỤC TIÊU:

    1.Kiến thức:

– Biết cách đọc bản vẽ những khối tròn xoay

  1. Kĩ năng:

– Đọc được bản vẽ những khối tròn xoay

  1. Thái độ:

– Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn trọng

  1. Năng lực:

– Năng lực sử dụng ngôn từ kĩ thuật
– Năng lực tiến hành công nghệ
– Năng lực xử lý yếu tố, hợp tác, sáng taọ …

B. CHUẨN BỊ:

  1. Giáo viên:

– Sách giáo khoa, tài liệu tìm hiểu thêm ….
– Một số mô hình khối tròn xoay hình 7.2

     2. Học sinh: 

– Thước, êke, com pa, giấy A4, bút chì, tẩy

C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

  1. Ổn định tổ chức lớp: (1’) Kiểm tra sĩ số
  2. Kiểm tra 15 phút:

ĐỀ BÀI SỐ 1- LỚP 8A

Câu 1: Cho vật thể là hộp sữa Ông Thọ.

1.1. Em hãy tự đặt mặt dưới của hộp sữa này song song với một mặt phẳng chiếu và cho biết hình chiếu trên mặt phẳng chiếu đó sẽ có hình dạng gì ? ( 4 điểm )
1.2. Vẽ hình trình diễn khi em đặt đáy của hộp sữa song song với mặt phẳng em đã lựa chọn ? ( 6 điểm )

ĐỀ BÀI SỐ 2- LỚP 8B

Câu 1: Cho vật thể là cái Nón.

1.1. Em hãy tự đặt dưới mặt đáy của cái Nón này song song với một mặt phẳng chiếu và cho biết hình chiếu trên mặt phẳng chiếu đó sẽ có hình dạng gì ? ( 4 điểm )
1.2. Vẽ hình màn biểu diễn khi em đặt đáy của cái Nón song song với mặt phẳng em đã lựa chọn ? ( 6 điểm )

ĐỀ BÀI SỐ 3- LỚP 8C

Câu 1: Cho vật thể là hộp sữa Ông Thọ.

1.1. Em hãy tự đặt nằm ngang hộp sữa này song song với một mặt phẳng chiếu và cho biết hình chiếu trên mặt phẳng chiếu đó sẽ có hình dạng gì ? ( 4 điểm )
1.2. Vẽ hình trình diễn khi em đặt đáy của hộp sữa song song với mặt phẳng em đã lựa chọn ? ( 6 điểm )

BIỂU ĐIỂM – ĐÁP ÁN

ĐỀ BÀI SỐ 1- LỚP 8A

Câu 1:

1.1. Nếu để mặt đáy của hộp sữa song song với mặt phẳng chiếu nào thì hình chiếu đó  sẽ có hình dạng là hình tròn: 4 điểm

1.2. Hình biểu diễn.  Vẽ được hình biểu diễn 1 trong các trường hợp (6đ)

   

ĐỀ BÀI SỐ 2- LỚP 8B

Câu 1:

1.1. Nếu để mặt đáy của cái nón song song với mặt phẳng chiếu nào thì hình chiếu đó  sẽ có hình dạng là hình tròn. 4 điểm

1.2. Hình biểu diễn. Vẽ được hình biểu diễn 1 trong các trường hợp (6đ)

 

ĐỀ BÀI SỐ 3- LỚP 8C

Câu 1:

1.1. Nếu để mặt đáy của hộp sữa song song với mặt phẳng chiếu nào thì hình chiếu đó  sẽ có hình dạng là hình chữ nhật: 4 điểm

1.2. Hình biểu diễn.  Vẽ được hình biểu diễn 1 trong các trường hợp (6đ)

   

ĐỀ BÀI CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT

Câu 1: Cho vật thể là cái Nón.

1.1. Em hãy tự đặt dưới mặt đáy của cái Nón này song song với một mặt phẳng chiếu và cho biết hình chiếu trên mặt phẳng chiếu đó sẽ có hình dạng gì ? ( 5 điểm )
1.2. Vẽ vật thể trên ? ( 5 điểm )

BIỂU ĐIỂM – ĐÁP ÁN

1.1. Nếu để mặt đáy của cái nón song song với mặt phẳng chiếu nào thì hình chiếu đó  sẽ có hình dạng là hình tròn. (5đ)

1.2. Vẽ vật thể   (5đ)

  1. Bài mới: (33’)

a) Đặt vấn đề: (1’) Để rèn luyện kỹ năng đọc bản vẽ các khối có dạng hình tròn xoay. Hôm nay chúng ta cùng làm bài tập thực hành: “ Đọc bản vẽ các khối tròn xoay”

b) Triển khai bài dạy: (32’)

Hoạt động của thầy và trò

Nội dung

Hoạt động 1: Giới thiệu bài thực hành (1’)

– GV kiểm tra dụng cụ và vật tư thực hành thực tế của Hs .
– GV nêu tiềm năng cần đạt của bài thực hành thực tế .

Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung và trình tự thực hành (10’)

– GV nêu những nội dung cần thực hành thực tế
– GV cho hs quan sát quy mô vật thể

– HS quan sát và trả lời các câu hỏi

? C1 Đọc những bản vẽ hình chiếu1, 2, 3, 4, hình 7.1
– HS vấn đáp
+ Hình 1 và hình 2 : Hình chiếu đứng và hìmh chiếu bằng
– Hình 3 và hình 4 : Hình chiếu dứng và hình chiếu cạnh
? C2 Hãy ghi lại x vào bảng 7.1 để chỉ rõ mối đối sánh tương quan giữa hình chiếu và vật thể A, B, C, D, hình 7.2
– HS vấn đáp

? C3 Phân tích vật thể hình 7.2 để xác lập vật thể được tạo thành từ những khối hình học nào bằng cách lưu lại x vào bảng 7.2
– HS quan sát và vấn đáp .
– GV nhu yếu hs vẽ hình chiếu thứ 3 của những hình chiếu 1,2,3,4

Hoạt động 3: Tổ chức thực hành (21’)

– GV nêu nhu yếu bài thực hành thực tế
– Chia nhóm thực hành thực tế
– Kiểm tra dụng cụ của những nhóm ( 1 – 3 ; 2 – 4 ; 3 – 6 ) báo cáo giải trình cho gv
– GV nhu yếu HS thực hành thực tế
* Hãy ghi lại x vào bảng 7.1 để chỉ rõ mối đối sánh tương quan giữa hình chiếu và vật thể A, B, C, D, hình 7.2
* Phân tích vật thể hình 7.2 để xác lập vật thể được tạo thành từ những khối hình học nào bằng cách lưu lại x vào B7. 2
* Vẽ hình chiếu thứ 3 của những hình chiếu 1,2,3,4
– HS thực hành thực tế
– GV theo dõi tiến trình thao tác của những nhóm

I. Chuẩn bị

– Dụng cụ : Thước, compa, bút chì, êke, tẩy …
– Vật liệu : Giấy vẽ khổ A4

II. Nội dung thực hành (SGK)

Câu 1
– Hình 1 : Hình chiếu đứng và hìmh chiếu bằng
– Hình 2 : ( nt )
– Hình 3 : Hình chiếu dứng và hình chiếu cạnh
– Hình4 : ( nt )
Câu 2
1 ( D )
2 ( B )
3 ( A )
4 ( C )
Câu 3
A ( Hình hộp )
B ( Hình chỏm cầu )
C ( Hình nón cụt )
D ( Hình trụ )

III. Tổ chức thực hành

 

  1. Củng cố: (5’)

– GV thu 1 số ít bài của HS chấm và nhận xét buổi thực hành thực tế
+ Hoàn thành đúng bảng 7.1, 7,2 3 đ
+ Vẽ đúng hình chiếu đứng và vị trí những hình chiếu đứng 2 đ
+ Vẽ đúng hình chiếu bằng và vị trí những hình chiếu bằng 2 đ
+ Vẽ đúng hình chiếu cạnh và vị trí những hình chiếu cạnh 2 đ

+ Bố trí cân đối trên bản vẽ                                                         1đ

  1. Hướng dẫn tự học về nhà: (1’)

+ Vẽ lại bài thực hành thực tế vào vở
+ Đọc trước bài 8

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.