CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VẬT LIỆU XÂY DỰNG – TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VẬT LIỆU XÂY DỰNG

GIỚI THIỆU NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT

VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tên ngành, nghề: Công nghệ kỹ thuật Vật liệu Xây dựng

Mã ngành, nghề : 6510105
Trình độ đào tạo và giảng dạy : Cao đẳng
Hình thức đào tạo và giảng dạy : Học chế tín chỉ
Loại hình huấn luyện và đào tạo : Chính quy tập trung
Đối tượng tuyển sinh : Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông
Thời gian đào tạo và giảng dạy : 2.5 ( năm học )

Với tốc độ phát triển nhanh của ngành xây dựng hiện nay, đặc biệt là các công trình lớn, hiện đại như: nhà cao tầng, cầu, hầm, sân bay,… đòi hỏi ngành Vật liệu xây dựng phải có tốc độ phát triển tương xứng mới có thể đáp ứng được. Đối với các công trình, vật liệu xây dựng luôn là vấn đề cực kỳ quan trọng, vì nó liên quan đến cả vấn đề kỹ thuật lẫn kinh tế và Vật liệu xây dựng sẽ là ngành chủ lực trong nhiều năm tới.

Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (HCC) tự hào là một trong những đơn vị đầu tiên tại khu vực phía Nam đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu Xây dựng có uy tín hàng đầu.

► 07 Lý do nên học ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng:

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng đào tạo tại HCC được Bộ Lao động TB&XH công nhận là ngành trọng điểm ASEAN:

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo và giảng dạy ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng trình độ Cao đẳng nhằm mục đích mục tiêu trang bị cho người học sự tăng trưởng tổng lực, có phẩm chất chính trị và có tư cách đạo đức. Ngoài ra, người học sau khi được huấn luyện và đào tạo sẽ có vừa đủ năng lượng thao tác theo đúng trình độ của một Kỹ sư thực hành thực tế Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng, cung ứng được những nhu yếu xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Kiến thức :
– Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về chính trị, khoa học xã hội, tự nhiên, nhân văn nghệ thuật, ngoại ngữ, tin học ;
– Có kiến thức và kỹ năng trình độ về những loại vật liệu và cấu kiện xây dựng được sử dụng thông dụng lúc bấy giờ trong ngành xây dựng. Hiểu biết và am tường về công nghệ sản xuất những loại vật liệu và cấu kiện xây dựng khác nhau ;
– Có năng lực vận dụng những kỹ năng và kiến thức nghề nghiệp đã được giảng dạy vào trong trong thực tiễn sản xuất và công tác làm việc sử dụng những loại vật liệu, cấu kiện xây dựng tại công trường thi công. Giám sát và xử lý được những yếu tố về công nghệ ( trong khoanh vùng phạm vi được cho phép theo lao lý ) trong những công ty, xí nghiệp sản xuất sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng ;
– Trình bày được tiến trình thực thi thí nghiệm vật liệu xây dựng ;
– Vận dụng được những lao lý an toàn lao động, vệ sinh thiên nhiên và môi trường trong xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng ;
– Trình bày được những kỹ năng và kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa truyền thống, xã hội, pháp lý, quốc phòng bảo mật an ninh, giáo dục sức khỏe thể chất theo pháp luật
– Tổ chức và tiến hành được công nghệ, quy trình sản xuất trong những xí nghiệp sản xuất sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng ;
– Lập được kế hoạch và tiến trình sản xuất ;
– Kỹ năng tiếp xúc tốt, giải quyết và xử lý được những trường hợp phát sinh trong quy trình sản xuất ;
– Thực hiện thành thạo những thí nghiệm về vật liệu xây dựng ;
– Làm việc độc lập hoặc thao tác theo nhóm, xử lý việc làm, yếu tố phức tạp trong điều kiện kèm theo thao tác đổi khác ;
– Hướng dẫn, giám sát những người khác triển khai trách nhiệm xác lập, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm so với nhóm ;
– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm với tác dụng việc làm của bản thân và nhóm trước chỉ huy cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp ;
– Có năng lực xử lý việc làm, yếu tố phức tạp trong điều kiện kèm theo thao tác biến hóa ;
– Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ trình độ, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp .
1.2.2. Kỹ năng :
– Đọc và vẽ được những bản vẽ kỹ thuật, công nghệ sản xuất trong những nhà máy sản xuất sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng ;
– Tổ chức và tiến hành được công nghệ, quy trình sản xuất trong những nhà máy sản xuất sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng ;
– Lập được kế hoạch và quá trình sản xuất ;
– Kỹ năng tiếp xúc tốt, giải quyết và xử lý được những trường hợp phát sinh trong quy trình sản xuất ;
– Thực hiện thành thạo những thí nghiệm về vật liệu xây dựng .
1.2.3. Năng lực tự chủ và nghĩa vụ và trách nhiệm :
– Vận dụng kỹ năng và kiến thức đã học để rèn luyện trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt và năng lượng triển khai xong trách nhiệm ;
– Làm việc độc lập hoặc thao tác theo nhóm, xử lý việc làm, yếu tố phức tạp trong điều kiện kèm theo thao tác biến hóa ;
– Hướng dẫn, giám sát những người khác thực thi trách nhiệm xác lập, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cá thể và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm so với nhóm ;
– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm với tác dụng việc làm của bản thân và nhóm trước chỉ huy cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp ;
– Có năng lực xử lý việc làm, yếu tố phức tạp trong điều kiện kèm theo thao tác đổi khác ;
– Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ trình độ, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp .

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, người học có năng lượng phân phối những nhu yếu tại những vị trí việc làm của ngành, nghề gồm có :
– Kiểm định chất lượng khu công trình xây dựng ;
– Kiểm soát chất lượng ( QA / QC ) bê tông và vật liệu xây dựng ;
– Quản lý dự án Bất Động Sản và giám sát thiết kế khu công trình ;
– Sản xuất kinh doanh thương mại những loại phụ gia trong xây dựng ;
– Chuyên gia phòng thí nghiệm chuyên ngành LAS-XD, VILAS ;
– Chuyên gia phòng điều tra và nghiên cứu và tăng trưởng mẫu sản phẩm mới ;
– Vận hành Phòng tinh chỉnh và điều khiển TT ;
– Chuyên gia Hỗ trợ kỹ thuật ( tư vấn kỹ thuật, giải quyết và xử lý khiếu nại người mua ) ;
– Cán bộ kỹ thuật những công ty sản xuất vật liệu xây dựng, đơn cử tại những vị trí :
+ Gia công nguyên liệu, phối liệu sẵn sàng chuẩn bị sản xuất ;
+ Tạo hình, trang trí mẫu sản phẩm ;
+ Gia công nhiệt loại sản phẩm ;
+ Phân loại, hoàn thành xong và đóng gói loại sản phẩm ;
+ Kiểm soát chất lượng loại sản phẩm .

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

– Số lượng học phần toàn khóa học: 28 học phần

– Khối lượng kiến thức toàn khóa học:  80 tín chỉ (1.980 giờ)

– Khối lượng các học phần chung/đại cương: 21 tín chỉ (435 giờ)

– Khối lượng các học phần chuyên môn: 59 tín chỉ (1.545 giờ), trong đó:

+ Khối lượng kim chỉ nan : 27 tín chỉ ( 407 giờ )
+ Khối lượng thực hành thực tế, thực tập, thí nghiệm : 32 tín chỉ ( 1.138 giờ )

+ Doanh nghiệp tài trợ học phí hàng năm và tham gia đào tạo cùng Nhà trường:

Công ty Vật liệu xây dựng – Xi măng SCG trao học bổng

Công ty Bê tông ly tâm Thủ Đức trao học bổng

Công ty Bê tông Fico-Pan United trao học bổng

+ Sinh viên được tham quan thực tế, thí nghiệm, thực hành, thực tập và học với doanh nghiệp chiếm 50% thời gian học:

Sinh viên học với chuyên gia Công ty Vật liệu xây dựng SCG

Sinh viên tham quan tại Công ty Bê tông ly tâm Thủ Đức

Sinh viên thực tập tại Công ty Xi măng SCG

Sinh viên kiến tập tại Trạm trộn bê tông SCG

Sinh viên thực hành tại Phòng thí nghiệm VLXD

Sinh viên ép gạch không nung thực tế tại Xưởng thực hành

Sinh viên tham gia workshop do Công ty Xi măng INSEE tổ chức

+ Phòng thí nghiệm, xưởng thực hành thực tế với vừa đủ trang thiết bị tân tiến :

+ 100% sinh viên có việc làm tốt sau khi tốt nghiệp:Kiểm định chất lượng công trình

Kiểm soát chất lượng (QA/QC) bê tông và VLXD

Quản lý dự án / Giám sát thi công xây dựng

Cán bộ kỹ thuật các công ty sản xuất vật liệu xây dựng

Chuyên gia Phòng thí nghiệm chuyên ngành LAS-XD

+ Được xét tuyển thẳng liên thông ĐH Bách Khoa Tp. HCM và những trường khác :

Xét tuyển thẳng lên Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Liên thông Đại học Kiến Trúc Tp.HCM và các trường khác

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành nghề: Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

3. Nội dung chương trình:

Ghi chú: (*) Học phần Giáo dục quốc phòng được bố trí học tập trung vào thời điểm sau khi kết thúc học kỳ 2 (học kỳ hè năm đầu tiên)

5. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

5.1. Các học phần chung bắt buộc áp dụng theo thông tư của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành:

Thông tư 24/2018 / TT-BLĐTBXH, Thông tư 10/2018 / TT-BLĐTBXH, Thông tư 11/2018 / TT-BLĐTTBXH, Thông tư 11/2018 / TT-BLĐT, Thông tư 13/2018 / TT-BLĐTBXH, Thông tư 03/2019 / TT-BLĐTBXH .

5.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

– Nhằm mục tiêu giáo dục tổng lực, để sinh viên có được nhận thức không thiếu về nghề nghiệp đang theo học, trường hoàn toàn có thể sắp xếp thăm quan, học tập, dã ngoại, thực tập thực tiễn tại những doanh nghiệp quốc tế trường có ký kết hợp tác .
– Thời gian cho hoạt động giải trí ngoại khóa được sắp xếp ngoài thời hạn giảng dạy chính khóa vào thời gian thích hợp .

5.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, thi kết thúc học phần:

Thời gian tổ chức triển khai kiểm tra hết học phần được xác lập và có hướng dẫn đơn cử theo từng học phần trong chương trình giảng dạy được vận dụng theo Thông tư 09/2017 / TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 về việc phát hành Quy định việc tổ chức triển khai triển khai chương trình huấn luyện và đào tạo trình độ tầm trung, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương pháp tích góp mô đun hoặc tín chỉ ; quy định kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp của Bộ trưởng Bộ Lao động thương bệnh binh và Xã hội và Quyết định số 1005 / QĐ-CĐXD ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về việc phát hành Quy chế học vụ giảng dạy trình độ tầm trung, trình độ cao đẳng theo phương pháp tín chỉ .

5.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

– Người học phải học hết chương trình huấn luyện và đào tạo trình độ cao đẳng và phải tích góp đủ số tín chỉ ( 80 tín chỉ ) theo pháp luật trong chương trình giảng dạy .
– Người học phải đạt trình độ Tiếng Anh bậc 2/6 trong Khung năng lượng ngoại ngữ của Nước Ta hoặc tương tự và Tin học theo lao lý hiện hành của Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh .

– Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy và trình độ Tiếng Anh của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp ngay cho người học.

– Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp và công nhận danh hiệu Kỹ sư thực hành theo quy chế hiện hành.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.